سینگو

کاسب جماعت، باید به فکر کسب و کارش باشه. اگه صبح بیاد دوکونشو باز کنه و بشینه پشت دخل و منتظر برکت مشتری بمونه خیلی بهتر از کاسبی هستش که ندونسته دست به تبلیغات بزنه. تبلیغات یک تخصصه . آره … اشتباهات باعث میشن که درس بگیریم اما بعضی از اشتباهات آخرین اشتباه شمرده می‌شوند.